Huisreglement Muziek op Rhoon

Huisreglement Muziek op Rhoon

Door het betreden van het festivalterrein of het kopen van een ticket ga je akkoord met de huisregels.

 • Muziek op Rhoon is toegankelijk voor alle leeftijden. Iedere bezoeker moet in het bezit zijn van een geldige ticket. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht de leeftijd. Kinderen t/m 16 jaar hebben alleen toegang, als zij onder begeleiding van hun ouders of verzorgers zijn.
 • Bij het betreden van het terrein kan er mogelijk een visitatie en/of fouillering worden uitgevoerd.
 • Het is verboden op onder invloed van drank en drugs het festival terrein te betreden.
 • Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd
 • Hinderlijk gedrag kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein.
 • Het is bezoekers niet toegestaan mee te nemen:
  • Professionele film- en videoapparatuur
  • Eet- en drinkwaren
  • Slag-, stoot- of steekwapens of andere gevaarlijke voorwerpen (glas/blik/plastic flessen)
  • soft/harddrugs.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan, geleidehonden uitgezonderd.
 • Rijwielen/scooters/brommers e.d. zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Deze dienen in de daarvoor bestemde stallingen geplaatst te worden.
 • Het gebruik van hard- en softdrugs alsmede lachgas en andere geestverruimende middelen op het festivalterrein is ten strengste verboden.
 • Het is niet toegestaan open vuur te maken op het festivalterrein.
 • Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder toestemming van de organisatie.
 • Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het festival zijn geheel voor eigen risico van de bezoekers.
 • Drank en eten kan met een pinpas worden betaald.
 • Muziek op Rhoon hanteert de stelling "Onder de 18 jaar geen alcohol". Legitimatie kan gevraagd worden wanneer er alcoholische drank wordt gekocht. Bij de informatiestand kan op vertoon van legitimatie een polsbandje verkregen worden waardoor het verkrijgen van alcoholische dranken mogelijk is voor festival bezoekers van 18 jaar of ouder.
 • Op het terrein zijn voldoende toiletten te vinden, deze zijn gratis toegankelijk. Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.
 • Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen zoals een paracetamol of pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwelwordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers, beveiliging en hulpverlenende instanties.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, gestolen en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de beveiliging en ander personeel.
 • Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.
 • Het is niet toegestaan het festivalterrein met alcoholhoudende drank te verlaten.
 • Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om de programmering te wijzigen.
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 • Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.
 • Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie. 

Veel plezier tijdens Muziek op Rhoon!

Huisregels MoR