Festivalinfo

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer: Het festivalterrein achter het Kasteel van Rhoon is slechts 3 minuten lopen vanaf metrostation Rhoon.
Fiets: Op het parkeerterrein voor het Kasteel van Rhoon is een fietsenstalling ingericht.
Auto: In de omgeving is beperkte parkeergelegenheid, volg de borden.

Openingstijden
Het terrein is vanaf 14:30 geopend, de optredens beginnen om 15:00 uur. De optredens duren tot 00:00 uur. De bar is tot 00:30 geopend.

Betalen
Bij de entreekassa en muntenkassa hebben we grote voorkeur voor PIN. Bij de bar en alle foodtrucks kan uitsluitend met munten worden betaald.

Huisregels
 • Muziek op Rhoon is toegankelijk voor alle leeftijden. Kinderen t/m 16 jaar hebben gratis toegang, mits zij onder begeleiding van hun ouders of verzorgers zijn. Bij twijfel kan om een legitimatie gevraagd worden.
 • Bij het betreden van het terrein kan er mogelijk een visitatie en/of fouilering worden uitgevoerd.
 • Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd.
 • Hinderlijk gedrag kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein.
 • Het is bezoekers niet toegestaan mee te nemen:
  • Professionele film- en videoapparatuur, eet- en drinkwaren, slag-, stoot- of steekwapens of andere gevaarlijke voorwerpen (glas/blik/plastic flessen), soft/harddrugs.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan, geleidehonden uitgezonderd.
  • Rijwielen/scooters/brommers e.d. zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Deze dienen in de daarvoor bestemde stallingen geplaatst te worden.
 • Het is niet toegestaan open vuur te veroorzaken op het festivalterrein.
 • Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder toestemming van de organisatie.
 • Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het festival zijn geheel voor eigen risico van de bezoekers.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de beveiliging en ander personeel.
 • Het is niet toegestaan het festivalterrein met alcoholhoudende drank te verlaten.